dreapta unita

Pentru Dej.

Dejul lucrărilor executate corect

Dejul administrat corect

Dejul curățeniei corecte

Candidez pentru că văd că Dejul nu își mai poate permite să rămână pe loc.

În ciuda unui potențial imens, orașul nostru se confruntă cu stagnare, siguranță scăzută și lipsa îngrijirii. Mulți dintre antreprenorii locali, nu se simt susținuți, iar tinerii noștri pleacă în căutarea unor oportunități mai bune.

Dejul stă pe loc sub conducerea actuală de 16 ani, fără un plan de dezvoltare coerent, în timp ce lumea în jurul nostru avansează rapid. E timpul pentru o schimbare, pentru un Dej care îmbrățișează viitorul, nu trecutul.

 Viziunea mea pentru Dej este una de succes și prosperitate pentru toți locuitorii săi, un oraș sustenabil, cu spații verzi, parcuri și un mediu curat și organizat. Vreau un Dej în care copiii noștri să vrea să se întoarcă, un oraș în care traficul și gălăgia să fie doar o amintire.

Mă angajez să schimb relația dintre Primărie și locuitorii Dejului, să recâștigăm încrederea în administrația locală și să decidem împreună cum va arăta viitorul orașului nostru. Este esențial să fim transparenți, eficienți și să lucrăm împreună pentru Dejul pe care ni-l dorim.

Planurile mele includ o administrație corectă, grijă pentru toți locuitorii, un trafic relaxat, curățenie în oraș, prosperitate economică, susținerea sportului și revitalizarea culturii. Sunt dedicată să aduc schimbări pozitive în Dej și să asigur un viitor prosper pentru oraș și locuitorii săi.

Avem un oraș frumos, dar lipsește calitatea vieții.

Este timpul să schimbăm asta!

programe pentru dej.

Transparența decizională și responsabilitatea în cheltuirea banului public sunt două principii de la care nu mă voi abate.

Rolul administrației publice este sa fie alături de cetățeni, răspunzând permanent nevoilor acestora. Vreau să readuc dejenii în centrul deciziilor administrative, prin consultări populare și bugetare participativă.Trăim într-o epocă digitală, este urgent să modernizăm și să transformăm instituțiile administrației locale.

Mă angajez ferm să asigur o monitorizare riguroasă și să implementez lucrări de infrastructură de înaltă calitate în Dej. Conștientă de importanța unei infrastructuri solide pentru dezvoltarea și bunăstarea comunității, prioritatea mea este să supraveghez îndeaproape toate proiectele de infrastructură, asigurându-mă că sunt realizate conform celor mai înalte standarde.

Dejul trebuie să ofere servicii medicale de top, inclusiv îngrijiri specializate pentru grupurile vulnerabile. Aspirăm la un Dej deschis și accesibil tuturor, punând un accent deosebit pe susținerea persoanelor în dificultate și promovând egalitatea de oportunități pentru fiecare cetățean.

Parcările inteligente și parcările de proximitate, vor înlătura grija parcării mașinii, atât pentru dejeni, cât și pentru cei care vin din zonele învecinate.

Păstrarea curățeniei în oraș nu se limitează doar la străzi pavate și spații verzi. Îmi doresc un Dej complet curat, un loc unde sănătatea și respectul pentru mediu sunt la ordinea zilei. Vom implementa strategii pentru a asigura aer cât mai curat și o gestionare cât mai eficientă a apelor reziduale.

Destinul și importanța Dejului nu sunt lăsate la întâmplare. Este esențial să elaborăm o strategie pentru creșterea economică, care să includă reorientarea spre antreprenoriat și diversificarea industriilor.

Pentru a dinamiza economia, trebuie să atragem investiții, să încurajăm inițiativele antreprenoriale și să promovăm colaborarea între diferite sectoare.

Proasta gestionare a patrimoniului sportiv, a lăsat viața sportivă a Dejului mult în urmă. Avem nevoie de un stadion municipal dotat la standarde europene, de baze sportive și de management responsabil și competent. 

Cultura este cea mai importantă formă de expresie a unei comunități.

O conducere care neglijează cultura sub toate formele sale lasă în urmă un oraș cultural sărăcit, care nu este recunoscut ca centru cultural, ci mai degrabă ca un punct de trecere. Cultura joacă un rol esențial nu doar pentru locuitorii săi, ci și pentru vizitatori. 

Dejul administrat corect

Transparența decizională și responsabilitatea în cheltuirea banului public sunt două principii de la care nu mă voi abate. Rolul administrației publice este sa fie alături de cetățeni, răspunzând permanent nevoilor acestora. Vreau să readuc dejenii în centrul deciziilor administrative, prin consultări populare și bugetare participativă.Trăim într-o epocă digitală, este urgent să modernizăm și să transformăm instituțiile administrației locale.

Măsuri propuse

 • Deschidem primăria către cetățeni. Raportare transparentă și angajați în slujba cetățeanului. 
 • Programare online pentru audiențe 
 • Mentenanță  pentru lucrările și obiectivele  realizate din fonduri europene sau locale astfel încât acestea să aducă plus valoare comunității și după expirarea perioadei de monitorizare
 • Implementarea și popularizarea aplicațiilor online prin care dejenii pot face sesizări administrației publice locale    
 • Oricărei solicitări primite în scris se va răspunde în termenul legal 
 • Respectarea legii privind transparența decizională
 • Solicitarea directă de opinii din partea agenților economici, ONG-urilor implicate în diverse domenii de reglementare ale autorităților locale, prin mese rotunde, dezbateri publice, etc.
 • Încurajarea cetățenilor să vină cu sugestii, inclusiv pentru teme de dezbatere publică
 • Premii anuale pentru cei mai implicați cetățeni (propuneri de categorii: număr de sugestii, număr de critici constructive, etc.) 
 • Legislație aplicabilă: legea 52/2003, legea 544/2001 

Dejul lucrărilor executate corect

Mă angajez ferm să asigur o monitorizare riguroasă și să implementez lucrări de infrastructură de înaltă calitate în Dej. Conștientă de importanța unei infrastructuri solide pentru dezvoltarea și bunăstarea comunității, prioritatea mea este să supraveghez îndeaproape toate proiectele de infrastructură, asigurându-mă că sunt realizate conform celor mai înalte standarde.

Lucrările de infrastructură pe care le voi promova vor include nu doar reparații și modernizări ale străzilor, ci și modernizarea iluminatului public și dezvoltarea de spații verzi. Fiecare proiect va fi planificat și executat cu o atenție deosebită pentru detalii, eficiență și durabilitate, evitând risipa de resurse și asigurând o valoare adăugată maximă pentru comunitate.

În esență, mă dedic să fac din Dej un oraș mai sigur, mai accesibil și mai plăcut pentru toți, prin monitorizarea atentă și realizarea de lucrări de infrastructură bine executate, care să servească nevoilor actuale și viitoare ale orașului nostru.

Dejul cu grijă pentru toți

Dejul trebuie să ofere servicii medicale de top, inclusiv îngrijiri specializate pentru grupurile vulnerabile. Aspirăm la un Dej deschis și accesibil tuturor, punând un accent deosebit pe susținerea persoanelor în dificultate și promovând egalitatea de oportunități pentru fiecare cetățean.

Măsuri propuse

 • Înființarea de centre de zi publice pentru persoanele cu dizabilități și cu boli incurabile, sau susținerea organizațiilor private pentru înființarea și funcționarea acestora.
 • Facilitarea deplasării cu scaune rulante în  oraș, parcări conform legii pentru persoanele cu dizabilități, accesibilizarea accesului stradal pentru ei la  instituții, parcuri,  evenimente  publice, semafoare adaptate persoanelor cu diverse  dizabilități și  montarea de stâlpi care să blocheze parcarea pe trotuar
 • Înființarea de centre de zi tip club, unde persoanele în vârstă să poată participa la diferite activități de socializare
 • Centre comunitare integrate – pentru copii, tineri și vârstnici
 • Programe de sprijin și integrare pentru copiii din categorii defavorizate și asigurarea accesului acestora la educație 
 • Centru balnear Toroc – vrem ca acest centru să asigure tratament balnear pentru dejeni și nu numai, pentru a valorifica această resursă naturală și a pune Dejul pe harta balneară și turistică a țării. Vom apela la specialiști care să studieze zona și să ofere soluții  reale care pot fi implementate apoi de către administrația publică locală. 
 • Programe de informare antidrog în școli și proceduri care să permită protecția reală a elevilor față de acest flagel 
 • Programe anti bullying și de dezvoltare personală în școli astfel încât fiecare elev să beneficieze de suport specializat și consiliere pentru a-și atinge potențialul maxim de dezvoltare
 • Suport real  pentru copii cu dizabilități din școlile de masă și speciale 
 • Cabinete stomatologice școlare funcționale , dotate și finanțate pentru a răspunde nevoilor tuturor elevilor dejeni 
 • Medicină școlară, asistență logopedică și psihologică pentru toți elevii și preșcolarii  
 • Crearea de condiții pentru a avea asistență medicală ambulatorie și spitalicească diversificată, dotată  și accesibilă aici pentru dejeni  
 • Toate programele și măsurile vor fi puse în practică după consultări cu toți actorii implicați 

Dej- orașul traficului relaxat

Parcările inteligente și parcările de proximitate, vor înlătura grija parcării mașinii, atât pentru dejeni, cât și pentru cei care vin din zonele învecinate.

Creșterea siguranței rutiere în Dej necesită cooperarea tuturor părților interesate. Pentru a atinge acest obiectiv, este esențială implementarea unor măsuri strategice, cum ar fi modernizarea și întreținerea infrastructurii rutiere pentru a asigura că drumurile și trotuarele sunt în condiții optime și sigure pentru toți utilizatorii. De asemenea, instalarea de semnalizări rutiere adecvate, marcaje vizibile și sisteme de iluminat eficiente pe parcursul întregii nopți contribuie la reducerea accidentelor și la creșterea siguranței pietonilor și a conducătorilor auto.

Măsuri propuse

 • Creăm străzi cu sens unic și amenajare parcări
 • Parcările inteligente reprezintă un ecosistem care integrează o hartă a orașului, senzori, dispozitive de monitorizare și soluții de plată, care furnizează în timp real, prin interfața unei aplicații, informații despre numărul de locuri de parcare disponibile în proximitatea utilizatorului.
 • Digitalizarea informației cu privire la gradul de ocupare al parcărilor publice
 • reducerea vitezei prin amplasarea limitatoarelor de viteză acolo unde este nevoie 
 • semaforizarea inteligentă a celor mai expuse treceri de pietoni
 • iluminarea trecerilor de pietoni. 
 • Transport în comun ușor accesibil, ecologic  și ofertant astfel încât să fie o soluție reală la folosirea automobilului personal- rute care să acopere  tot orașul, locația și densitatea stațiilor actualizată nevoilor, frecvența și orarul adaptate nevoilor, facilități financiare pentru folosirea transportului în comun     
 • Promovarea și stimularea mersului pe jos și cu mijloace de transport alternative – piste de biciclete reale și continue, promovarea și susținerea acestui mod de deplasare, campanii de educare pentru respect reciproc al participanților la trafic  

Dejul curățeniei

Păstrarea curățeniei în oraș nu se limitează doar la străzi pavate și spații verzi. Îmi doresc un Dej complet curat, un loc unde sănătatea și respectul pentru mediu sunt la ordinea zilei.. Vom implementa strategii pentru a asigura aer cât mai curat și o gestionare cât mai eficientă a apelor reziduale.

Adoptarea separării deșeurilor și reciclarea conștiincioasă vor deveni practici obișnuite în tot orașul. Parteneriat între dejeni și administrația publică locală pentru a pune în practică ceea ce ne propunem pentru a avea un Dej curat.

Dej, oraș prosper

Destinul și importanța Dejului nu sunt lăsate la întâmplare. Este esențial să elaborăm o strategie pentru creșterea economică, care să includă reorientarea spre antreprenoriat și diversificarea industriilor.

Pentru a dinamiza economia, trebuie să atragem investiții, să încurajăm inițiativele antreprenoriale și să promovăm colaborarea între diferite sectoare.

Autoritățile locale joacă un rol crucial în acest proces, oferind sprijin companiilor care favorizează producția și consumul la nivel local. Aceasta reprezintă o șansă remarcabilă pentru inovare și dezvoltarea antreprenorilor din Dej.

Necesitatea unei strategii de dezvoltare

 • Impulsionarea ecosistemelor antreprenoriale și industriale locale prin crearea de hub-uri, clustere și parcuri industriale și tehnologice, oferind infrastructură esențială pentru transport, utilități publice, terenuri sau spații special adaptate, precum și alte facilități menite să atragă investitori. Aceste inițiative vor fi dezvoltate modular, adaptând investițiile în funcție de nevoile și planurile de expansiune ale investitorilor, evitând astfel construcția de parcuri industriale nelocuite, create doar pentru a consuma fonduri europene, așa cum observăm în prezent.
 • Un punct unic de asistență la nivelul administrației locale pentru a susține și ghida antreprenorii, oferindu-le acces la informații despre legislația în vigoare și despre programele de finanțare europene, naționale sau locale. Acest serviciu trebuie îmbunătățit și extins pentru a include într-un singur loc informații și servicii publice legate de toate instituțiile guvernamentale din județ, atât autoritățile locale cât și agențiile guvernamentale descentralizate.
 • Dezvoltarea resursei umane: crearea de programe locale de formare de competențe, încurajarea atragerii de profesioniști, facilitarea mobilității locale/județene a forței de muncă;
 • Încurajarea circuitului scurt de distribuție prin conectarea directă a producătorilor locali cu consumatorii orășeni și modernizarea piețelor și târgurilor: promovarea produselor autohtone prin stabilirea unor conexiuni directe între producătorii mici de la țară și cumpărătorii din orașe (prin intermediul site-urilor web, aplicațiilor, și inițiativelor de turism local ecologic și cultural), alături de modernizarea spațiilor de comerț tradițional.
 • Pentru a valorifica la maximum potențialul comunității noastre și a stimula dezvoltarea durabilă, ne propunem să accesăm fonduri europene. Aceste resurse vor fi canalizate către proiecte esențiale precum modernizarea infrastructurii, susținerea inovației în sectorul antreprenorial și promovarea incluziunii sociale. Prin această inițiativă, ne angajăm să îmbunătățim calitatea vieții locuitorilor și să asigurăm un viitor prosper pentru comunitatea noastră.

Dejul sportiv

Proasta gestionare a patrimoniului sportiv, a lăsat viața sportivă a Dejului mult în urmă. Avem nevoie de un stadion municipal dotat la standarde europene, de baze sportive și de management responsabil și competent. 

Prin reconvertirea spațiilor dintre blocuri, prin permiterea accesului la terenurile de sport ale școlilor în afara orelor de curs, prin găzduirea unor evenimente sportive relevante și încurajarea competițiilor școlare, Dejul poate deveni un oraș al sportului pentru toți. 

Având în vedere situația tristă în care se află sportul, la toate nivelurile sale, este necesară o strategie coerentă pentru cel puțin zece ani. Spun asta deoarece copiii, dar și adulții trebuie încurajați să-și descopere bucuria de a face sport și de a iubi sportul.

Măsuri propuse

 • Este vitală o strategie pentru sportul de masă (copii și adulți) și sportul școlar/liceal.
 • Locuri pentru practicarea de activități sportive la 10 minute de casă. 
 • Modernizarea stadionului și posibilitatea de a atrage evenimente sportive relevante.

Dejul Cultural

Cultura este cea mai importantă formă de expresie a unei comunități.
O conducere care neglijează cultura sub toate formele sale lasă în urmă un oraș cultural sărăcit, care nu este recunoscut ca centru cultural, ci mai degrabă ca un punct de trecere. Cultura joacă un rol esențial nu doar pentru locuitorii săi, ci și pentru vizitatori. 

Nu trebuie să uităm că educația copiilor noștri este influențată de cultura urbană, de la clădirile istorice la expoziții de artă modernă. Ceea ce valorizăm și dezvoltăm pe plan cultural va reprezenta moștenirea pe care o lăsăm în urmă.

Printre cauzele subdezvoltării culturale a Dejului, enumerăm

 • Lipsa susținerii instituțiilor locale de cultură și a culturii independente
 • Lipsa oricărei cercetări profesioniste, a unei viziuni culturale care să articuleze obiective clare pentru segmentele culturii locale
 • Lipsa unei infrastructuri adaptate cererii și ofertei de servicii culturale și de timp liber
 • Planul secundar pe care au trecut, mereu, cultura și industriile creative, fiind considerate domenii neimportante
 • Intervenția agresivă și subfinanțarea instituțiilor culturale din subordinea primăriei
 • Subfinanțarea culturii independente printr-un program rigid și minor, dublată de ignorarea completă a industriilor creative

Pentru ca Dejul să se transforme într-un centru vibrant al culturii, trebuie să devină un loc unde evenimentele culturale, artiștii, muzeele, scenele de spectacol și un public activ și pasionat sunt la ele acasă. În contextul unei economii globale și naționale, industriile creative joacă un rol din ce în ce mai important, cuprinzând o gamă largă de domenii precum serviciile culturale, de divertisment, meșteșugurile, IT&C și alte sectoare inovative.

Aceste industrii, adesea susținute de creatori individuali sau grupuri mici, consumă resurse limitate, dar aduc o contribuție valoroasă societății. Domeniile acoperite sunt diverse, incluzând arhitectura, designul, publicitatea, comunicarea, fotografia, muzica, teatrul, galeriile de artă, locațiile pentru evenimente, spațiile multifuncționale, meșteșugurile și multe altele.

Creatorii și antreprenorii din aceste domenii au nevoie de un mediu propice pentru a-și desfășura activitățile, de susținere și încurajare pentru a-și exprima creativitatea, precum și de acces la finanțare. 

Soluțiile pot include spații dedicate, bugete publice, concursuri, infrastructură de sprijin, hub-uri și incubatoare pentru dezvoltarea activităților creative.