Politică cookie

Revizuim în mod constant datele cu caracter personal pe care le deținem și luăm în considerare în mod regulat relevanța și nevoia noastră de a le păstra. Folosim mai mulți factori pentru a ne determina perioadele de păstrare.

Factorii pe care îi luăm în considerare la stabilirea perioadelor de păstrare a datelor cu caracter personal sunt:

  • Perioadele de păstrare prevăzute de lege – de exemplu, partidul are obligația legală de a păstra informațiile financiare pe o perioadă de 5 ani,
  • Scopul pentru care au fost furnizate sau obținute datele cu caracter personal;
  • Prevederile Statutare;
  • Interesele noastre legitime

Vom prelucra datele cu caracter personal până la momentul la care se termină perioada legală de păstrare ori perioada de păstrare declarată sau până la momentul la care se solicită ștergerea acestora, conform prevederilor legale aplicabile.

Pentru datele cu caracter personal pentru care nu există o perioadă de păstrare legal stabilită, declarăm că datele cu caracter personal vor fi șterse după o perioada de 5 ani de la încetarea calității de membru, dacă persoana vizata nu a devenit simpatizant sau donator al partidului.

Pentru datele cu caracter personal ale donatorilor partidului care nu au si o altă calitate (membru, susținător, etc), declarăm că datele cu caracter personal vor fi șterse dupa o perioada de 5 ani de la data efectuării donației.

In cazul persoanelor vizate – vizitatori site, durata păstrării datelor personale este asigurată de informațiile de tip cookies mentionate in nota de informare de cookies.

Pentru categoria persoanei vizate – sustinator, perioada de retentie este de 5 ani.

Cand intrați în sediul central al partidului sau in unul dintre sediile teritoriale  colectam imagini video si/sau audio prin sistem de supraveghere video (CCTV), caz in care păstrăm datele pentru o perioadă pana la 30 de zile calendaristice, dupa care datele sunt sterse (suprascrise) in mod automat, dacă nu s-a ivit o imprejurare care să dea naștere unui interes legitim (ex. savârsirea unei infractiuni)